<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Hoe Kan Ik Mijn Organisatie Succesvol Afstemmen?

Opstarten van een project voor een geautomatiseerd verzekeringsfraudedetectiesysteem.

Overwin Interne Issues in de Strijd Tegen Fraude

Dit ebook is bedoeld voor de verzekeringsprofessional die erkent dat fraude en onverantwoorde risico's een uitdaging vormen voor zijn organisatie. En dan?
  • Je hebt de uitdaging erkent en daarbij de zwakke plekken in de de organisatie -waar ook fraudeurs gebruik van zullen maken- blootgelegd.
  • Je erkent dat de organisatie (en fraudeurs) in een digitale verzekeringswereld leven, waardoor een daarop afgestemde fraudeaanpak nodig is.

Gebruik dit ebook als leidraad voor je project. Het bevat een aanpak over waarom een fraudebestrijdingsoplossing voor alle afdelingen relevant is, wie te betrekken en hoe hen te overtuigen. Dit alles om het anti-fraudeproject tot een succes te maken.

Ebook Alignment cover (EN)

Download