<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Data, Data, Data.

Data is de heilige graal.

Dit e-book gaat over data. De gegevens die nodig zijn om risico’s te kunnen inschatten, claims te kunnen behandelen en fraude te kunnen detecteren. Interne en steeds vaker externe data levert onmisbare kennis op.

Maar de hoeveelheden worden alsmaar groter en de bewerking
complexer. Of valt dat mee?

Data-image-for-landing-page-EN

 

Download