<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Trust Your Customer

Waarom dit ebook?

Celent analist Karlyn Carnahan spreekt in dit ebook over hoe next-level fraudebestrijding bijdraagt aan een verbeterde customer experience. Klanten willen steeds vaker zo snel mogelijk gebruik maken van diensten. dit maakt dat ook verzekeraars zich moeten omvormen tot een soort e-commerce bedrijven. Techniek maakt dit mogelijk.

Om echter een winstgevend portefeuille te behouden dient er gelet te worden op wie in deze vaart der volkeren wordt toegelaten. Kwaliteitsklanten dienen hierbij ontzien te worden van moeilijke vragen over betrouwbaarheid, terwijl hoge risico's een andere speciale behandeling mogen verwachten. Hoe valt deze schijnbare paradox te voorkomen?

Customer Experience and Fraud Analysis EN

Download