<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Rapport

Onderzoek Naar Verzekeringsfraude 2019

Wat is de huidige stand van de markt?

Verzekeringsfraude is een wereldwijd problem. Vorig jaar verloren verzekeringsmaatschappijen in de USA en hun eerlijke klanten zo’n 34 miljard dollar als gevolg van verzekeringsfraude. Duitse verzekeraars schatten dit verlies op zo’n 5 miljard euro. De bedrijfstak spant zich meer en meer in om via moderne systemen verzekeringsfraude tegen te gaan. Het is een wereldwijd probleem, waarbij digitalisering van systemen, data-analyse en grootschalige samenwerking de sleutel naar de oplossing is.

Resultaten van een enquête onder meer dan 150 professionals uit de branche, werden verzameld om een goed beeld te scheppen van de huidige stand van zaken. Hieronder een greep uit de belangrijkste bevindingen.

Insurance Fraud Survey Cover

Download

Leer meer over:

  • Hoe je fraude kan bestrijden
  • Welke fraude uitdagingen er zijn