<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Features

FRISS Risico Inschatting bij Acceptatie

Verbeter uw portefeuillewaarde met geautomatiseerde real-time detectie en inschatting van risico’s tijdens het acceptatieproces.

Download Product Sheet

Het is belangrijk om een duidelijk en objectief beeld te hebben van potentiële klanten voordat ze de portefeuille betreden. Verbeter uw portefeuillewaarde met geautomatiseerde real-time detectie en risico inschatting bij acceptatie.

PDF_thumb_-_PS_Underwriting_NL