<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Utilizing Data to Effectively Fight Fraud

The ultimate guide

Leer Hoe Data de Strijd Tegen Verzekeringsfraude kan Ondersteunen

Dit e-book geeft een antwoord op de grootste uitdagingen van verzekeraars op het gebied van fraudebestrijding. Leer hoe data de strijd tegen fraude kan ondersteunen in plaats van in de weg te staan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Interne data kwaliteit
  • Data protectie en privacy
  • Data verificatie
  • Maximaal benutten van externe data

Utilizing Data To Effectively Fight Fraud - The ultimate guide

Ebook data cover

Download