<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Whitepaper

Selecting an Insurance Fraud Detection System

The valuable alternative to a Proof of Concept.

Zijn er alternatieven voor een Proof of Concept?

Het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC) is een populaire strategie van verzekeringsmaatschappijen. Het wordt gebruikt om software leveranciers te beoordelen bij het selecteren van een fraudedetectiesysteem. Echter, de totale kosten voor een Proof of Concept kan gemakkelijk boven het vastgestelde budget uitkomen. Kostencomponenten kunnen een grote impact hebben. Het resultaat van een PoC is niet per se bevredigend.

Dit whitepaper bespreekt een alternatief dat dezelfde criteria als een PoC evalueert, maar constructieve waarde toevoegt aan het selectieproces van verzekeraars.

White paper: Selecting an Insurance Fraud Detection System - The valuable alternative to a Proof of Concept

Whitepaper | Selecting an Insurance Fraud Detection System EN