<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Webinar

Celent: The Next Stage of Digital Fraud Analytics

Waarom dit on-demand webinar bekijken?

Karlyn Carnahan van Celent presenteert: "The Next Stage of Digital Fraud Analytics: Balancing Risk and Customer Experience" In 30 minuten behandelt Carnahan onder andere hoe:

  • Een fraude analyse oplossing bijdraagt aan de customer experience
  • Automatisering van het fraudeproces de digitale ambities helpt verwezenlijken
  • Extra voordelen te behalen tijdens het implementeren van een core-systeem

Noot: dit webinar is Engelstalig.

Celent Webinar Recordings Campaign

Bekijk webinar