<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Brochure

INSURANCE FRAUD REPORT 2022

In alweer ons 4e twee-jaarlijkse frauderapport worden de uitdagingen en kansen waarmee verzekeraars worden geconfronteerd bij de bestrijding van fraude gedurende de gehele levenscyclus van de polis belicht.

Voor dit onderzoek werden wereldwijd meer dan 400 professionals uit de verzekeringssector ondervraagd. De resultaten werpen licht op aspecten zoals datagerelateerde uitdagingen, procesautomatisering, fraudetrends en meer.

Het volledige rapport is hier gratis te downloaden.

Fraud Report 2022 Linkedin PR p1_v1