<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Hoe Verzekeraars De Risico's Bij Acceptatie Onder Controle Hebben

4 Verzekeraars Delen Hun Ervaring om de Risico's bij Acceptatie Onder Controle te Houden

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van potentiële klanten voordat deze de portefeuille betreden. Verzekeraars moeten zelf objectief kunnen bepalen hoeveel risico zij accepteren. Elke verzekeraar moet daarom 3 basisvragen beantwoorden tijdens het (online) acceptatieproces, namelijk:
  • Met wie doe ik zaken?
  • Mag ik er zaken mee doen?
  • Wil ik zaken met hen doen?

In dit ebook delen 4 verzekeringsmaatschappijen hun ervaringen over de manier waarop zij de risico's bij acceptatie beheersen. InShared bijvoorbeeld heeft een volledig geautomatiseerde risicoinschattingssoplossing. Via geautomatiseerde risicobeoordeling kan InShared een gezonde online portfolio opbouwen.

THUMBNAIL - ebook - How insurers are in control of risks at underwriting