<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Succesverhaal

Frende

Ik ben Hallvard Natvik, CIO van Frende Verzekeringen. De FRISS oplossing is naadloos geïntegreerd in ons zelfontwikkelde claims systeem. Dit geeft alle schadebehandelaars precies die informatie die ze nodig hebben binnen één omgeving.
 
Frende geeft actief feedback om de FRISS scores te verbeteren. Lage risico’s worden door ons snel verwerkt. De business is eigenaar van het systeem, waarbij we zelf aanpassingen kunnen maken om te voldoen aan onze risicobereidheid.
 
FRISS helpt Frende bij het leveren van goede service aan onze klanten en om onze claims veilig en correct af te handelen. We zijn blij dat we met FRISS werken en zien uit naar wat de toekomst ons verder brengt.

Frende CS website image