<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

RISK Verzekeringen Succesverhaal

Een volledig geautomatiseerd acceptatieproces
kan niet zonder goede fraudedetectie.

RISK is een Insurtech Service Provider voor adviseurs, online labels, startups en verzekeraars. Via de verschillende  distributiekanalen van RISK worden jaarlijks honderdduizenden klanten bediend. De ‘plug-and-play’ instelling die FRISS heeft, past volledig bij het principe van RISK.

Resultaten met FRISS Acceptatie:
STP dienstvelening: meteen kunnen aangeven of er dekking is. 
Touchless trust: compliance by default.
• Hogere efficientie, tijdsbesparing en klanttevredenheid.

RISK_CS_linkedin_image_v2