<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Beequip

Risico inschatting bij acceptatie van zakelijke klanten.

Beequip is financier van zwaar materieel (gebruikt en nieuw) voor de bouw, infra, agri en logistieke sector. Beequip heeft in 5 jaar tijd’ voor € 1 miljard aan leases verstrekt.

"De goede samenwerking tussen Beequip en FRISS heeft ervoor gezorgd dat binnen 6 maanden al 25% van de aanvragen zonder
tussenkomst van een medewerker geaccepteerd wordt."

Resultaten:
STP Acceptatie in 25% van de gevallen
• Efficiënter en gestructureerd KYC-proces
Compliancy automatisch gewaarborgd
• Inzet Web-IQ versnelt online onderzoek

BeequipCS_website_image