<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Signal Iduna

Zelf ontwikkelde fraudesoftware vervangen door een ready-to-use business oplossing, die direct fraudegevoelige claims identificeert binnen de kernprocessen van de verzekeraar

Download Customer Story

Signal Iduna behandelt 450.000 claims per jaar. Andreas Frentrup, Manager Claims, legt uit: “Binnen mijn afdeling worden alle speciale en grote claims behandeld, inclusief schadeclaims, processen en fraudezaken.” Fraudeonderzoekers moeten daarom in staat worden gesteld om hun aandacht te richten op alleen de claims die relevant zijn om te onderzoeken. Dit resulteert in effectiever fraude management en een verbeterde combined ratio.

PDF_thumb_-_CS_Signal_Iduna_EN