<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Reaal

Bouwen en behouden van een gezonde en waardevolle portefeuille door een effectief fraudebeleid voor alle verzekeringsprocessen en producten.

Download Customer Story

Reaal ziet een sterke ontwikkeling in de markt: er is een groeiende behoefte van de klant om zelf verzekeringen af te sluiten en ook zelf schades bij de verzekeraar te melden. Daarom heeft Reaal de afdeling Fraude & Integriteit geplaatst binnen de line of business van Schade. Hierdoor kan de verzekeraar een optimale samenwerking creëren tussen de afdeling Acceptatie & Schaderegeling en de afdeling Fraude & Integriteit.

PDF_thumb_-_CS_Reaal_EN