<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Malta Insurance Association

 
Samenwerken om fraude te voorkomen en te bestrijden met het delen van informatie

Verschillende Europese landen delen incidenten en claimverleden. Er zijn nog steeds een aantal landen (voornamelijk kleine en opkomende markten) waar nog geen data gedeeld wordt tussen verzekeraars. Malta was ook één van deze landen. MIA erkende dat verzekeringsfraude een serieus probleem is voor de verzekeraars die op Malta actief zijn (i.e. leden) en dat fraude een significant effect heeft op de schadelast.

PDF_thumb_-_CS_MIA_EN