<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Folksam Succesverhaal

Fraude effectiever en efficiënter bestrijden in zowel het claim- als het onderzoeksproces

Download Customer Story

Folksam is één van de grootste verzekeraars in Zweden met ruim 4 miljoen klanten die goed zijn voor meer dan 3 miljard premie inkomsten en elk jaar bijna 1 miljoen claims met zich meebrengen. Folksam is zich bewust van de gevaren van fraudeurs en erkent dat zo’n 10% van alle claims mogelijk frauduleus is. Dit is een enorme uitdaging voor Folksam evenals de gehele verzekeringsindustrie en daarom heeft Folksam besloten om verder te gaan met een meer structurele benadering van fraudebestrijding.

PDF_thumb_-_CS_Folksam_EN