<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Hoe Verzekeraars Het Aantal Bewezen Fraudegevallen Bij Claims Verhogen

3 Verzekeraars Delen Hun Inzichten in Het Gevecht Tegen Fraude.


Het detecteren van verzekeringsfraude voordat claims worden betaald, is een uitdaging. Effectieve en geautomatiseerde fraudedetectie tijdens het claimproces vereist een nauwkeurige inschatting van de risico's die aan een claim zijn verbonden. Claims die verdere aandacht nodig hebben, moeten direct worden herkend, zonder de algehele straight through processing (STP) te verstoren. Bovendien is het essentieel dat de fraudebenadering van de organisatie wordt omarmd door haar werknemers.

Fraude management

Bij de meeste verzekeraars heeft de schadeafdeling de hoogste prioriteit als het gaat om fraudebestrijding. In dit e-book delen 3 verzekeraars hun ervaringen op dit gebied. Fraudebestrijding is niet alleen een probleem voor de schadeafdeling. Reaal gebruikt bijvoorbeeld voorbeelden van fraudegevallen die bij claims worden ontdekt om zijn acceptanten meer bewust te maken van fraude. Reaal schat proactief risico's in en heeft daarom efficiënte bedrijfsprocessen opgezet om potentiële fraudeurs buiten de deur te houden.

LARGE - ebook - How insurers increase the number of proven fraud cases at claims