<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Whitepaper

Fraude Detectie Software: Het Build versus Buy Debat

Download White Paper

Veel verzekeraars komen vaak voor dezelfde uitdaging te staan wanneer zij hun fraudeanalyseproces willen automatiseren: moeten we het systeem zelf bouwen of gaan we samenwerken met een externe partij? Dit white paper is gericht op risico inschatting en fraudedetectiesoftware.
In dit white paper bespreken we:

  • De voordelen van bouwen versus de voordelen van kopen
  • SaaS VS On-premises
  • Integratie van het core system
  • Een checklist om de belangrijkste kenmerken van RFP / RFI in de fraudeanalyse op te nemen

Whitepaper Build vs Buy Wordpress picture uitgelicht

Download