<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

FRISS Fraude Detectie bij Schade

Verlaag uw schadelast door de kans op het detecteren van fraude te verhogen en beperk tegelijkertijd de false positives tot een minimum.

Download Product Sheet

Detecteer verzekeringsfraude voordat claims uitbetaald worden. Verlaag uw schadelast door de kans op fraude detectie bij claims te verhogen en beperk tegelijkertijd de false positives tot een minimum.

PDF_thumb_-_PS_Claims_NL