<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Features

FRISS Onderzoek voor SIU

De optimale registratie-tool voor de behandeling van alle type fraudeonderzoeken

Download Product Sheet

Een fraudecoördinator staat voor de taak om een onderzoek optimaal te leiden, aanwezige informatie efficiënt op te zoeken, structureel te verwerken, informatie te delen met brancheorganisaties en andere verzekeraars, het eigen management te informeren en fraudescenario’s te herkennen en preventief te gebruiken. Deze werkzaamheden behoeven een specifiek voor dit doel ontworpen instrument.PDF_thumb_-_PS_SIU_NL