<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Effective Fraud Fighting through Cooperation Between Insurers

Fraudeurs worden steeds slimmer en creatiever in hun aanpak om uit het zicht te blijven

De Top 5 Voordelen van Samenwerking Tussen Verzekeraars

Verzekeringsfraude is een serieus probleem voor de hele verzekeringssector. Betaling van frauduleuze claims heeft een negatief effect op het loss ratio en op verzekeringspremies, wat resulteert in een concurrentienadeel. Bovendien kost het onderzoeken van 'false positives' enorm veel tijd en moeite met daarbij onnodige kosten. Fraudeurs zijn creatief in hun aanpak. Wanneer men bij één verzekeraar fraude heeft gepleegd, is het vaak geen probleem om te verplaatsen naar de volgende verzekeraar zonder opgemerkt te worden als verhoogd risico.

Het e-book Effective Fraud Fighting through Cooperation Between Insurers legt uit hoe verzekeringsbranche nauwer kan samenwerken door data uit te wisselen. Op die manier kunnen verzekeraars fraudeurs voor blijven.

Download_SMALL_-_ebook_-_Effective_fraud_fighting_through_cooperation_between_insurers

Download