<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

De Waarde van Kunstmatige Intelligentie Vanuit Verzekeringsperspectief

Kunstmatige intelligentie wordt veel genoemd bij verzekeraars. Heeft het echter al waarde aangetoond in een verzekeringscontext? Welke technologieën worden beschouwd als onderdeel van kunstmatige intelligentie en met welke factoren moeten verzekeraars rekening houden bij het investeren in Kunstmatige Intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is een term die veel buzz om zich heen heeft. Het is belangrijk dat verzekeringsprofessionals de impact van de technologie begrijpen. In dit e-boek wordt uitgelegd hoe het kan worden toegepast, vooral in de context van verzekeringsfraude.

Image Demystifying AI Hubspot

 

 

 

 

 

Download now

Lear more about:

  • Toepassingen van AI
  • Optimaliseren van AI
  • AI in het dagelijks gebruik

Download nu