<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Anadolu Sigorta Succesverhaal

5 miljoen Euro besparing door het niet hoeven uitkeren van frauduleuze claims

 

Download Customer Story 

Leer hoe Turkse verzekeraar Anadolu Sigorta 5 miljoen Euro bespaarde en 210% ROI realiseerde binnen 12 maanden na de GO-LIVE van het project. Het fixed-price project is bovendien zonder extra kosten opgeleverd.

Customer Story Anadolu cover NL