<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Customer Story

Allianz Benelux

Allianz Benelux is zeer actief op het gebied van fraudebestrijding. Onder het motto ‘zero tolerance’ zijn door de hele organisatie heen fraudecontactpersonen te vinden.

Download Customer Story 

“Dankzij Facts! werken we allemaal nog efficiënter, want ook bij ons staat de wens kosten te besparen hoog op het verlanglijstje. Besparingen halen wij niet alleen uit het voorkomen en oplossen van fraude, maar ook uit het optimaliseren van onze fraudeonderzoek en -afdoening.”

Allianz SIU NL