<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Rapport

Digital Transformation in Insurance 2018

Wat is de huidige staat van de branche?

De digitale transformatie van de verzekeringsindustrie is in volle gang. Eigenlijk zijn verzekerings­maatschappijen, net als banken en andere financiële dienstverleners, vooral IT- bedrijf aan het worden.

Dankzij medewerking van meer dan 170 professionals uit de verzekeringswereld zijn in het ‘Digital Transformation in Insurance Survey 2018’ een groot aantal in het oog springende wereldwijde trends op dit gebied in kaart gebracht.

Digital Transformation Survey 2018

Download

Leer meer over:

  • AI, IoT & Blockvhain
  • Insurtech
  • Visual screening, Voorspellende modellen en connected devices