<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Verzekeringsdistributiekanalen Vergelijken

Verslaat de cloud de agent, of werken ze samen?

De Veranderende Verzekeringsbranche

Distributiekanalen in de verzekeringsbedrijfstak veranderen snel. Dat kan niet anders, want de technologie verandert nog sneller en de consument verandert mee. De enorme uitbreiding van het internet, de snelheid en capaciteit van mobiele apparaten, de steeds geavanceerdere mogelijkheden om gegevens realtime op te halen, te analyseren en te verwerken, de kracht van onze mobiele applicaties en de afnemende betalingsbereidheid van de consument maakten deze verandering mogelijk.

Als u meer wilt weten over wat dit betekent voor risicoanalyse en fraudedetectie, moet u dit e-book lezen.

EBOOK Cover | Comparing Insurance Distribution Channels

Download