<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

Commercial Underwriting

Do you really Know Your Customer?

Het lange termijn succes van een verzekeraar hangt van veel factoren af. Een van de belangrijkste factoren is 'selectie bij de poort', zodat alleen de juiste mensen kunnen binnenkomen.

Dit geldt voor de particuliere markt, maar zeker ook voor de zakelijke markt. Het aantal contracten op de zakelijke markt is mogelijk lager, maar de risico's zijn doorgaans veel groter. Dit e-book gaat over de vraag hoe geautomatiseerde risicobeoordeling een belangrijke rol kan spelen in het acceptatieproces voor zakelijke risico's.

Het implementeren van een geautomatiseerd risicobeheersingssysteem is de meest effectieve, duurzame en kosteneffectieve oplossing. Over de hele wereld schakelen verzekeraars over op dergelijke systemen en realiseren ze sterke resultaten.Commercial-Underwriting-E-book-EN

 

 

Download

Leer meer over:

  • Geautomatiseerde risico inschatting
  • Straight-Trough processing