<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">

Download rapport 

  • De belangrijkste bevindingen van een internationaal onderzoek met 160+ respondenten uit de verzekeringsbranche uit 25+ verschillende landen;
  • Fraude: uitdagingen, benadering, betrokkenheid, prioriteit, volwassenheid en het delen van data;
  • Digitalisering: online, mobiele apps, visuele screening technologie, telematica, predictive analytics. 

Insurance_fraud_&_digital_transformation_survey_2016.png