<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=422626&amp;fmt=gif">
Ebook

How to Successfully Align my Organization?

Starting a project for an automated insurance fraud detection system.

Overwin Interne Issues in de Strijd Tegen Fraude

Dit ebook is bedoeld voor de verzekeringsprofessional die erkent dat fraude en onverantwoorde risico's een uitdaging vormen voor zijn organisatie. En dan?
  • Je hebt de uitdaging erkent en daarbij de zwakke plekken in de de organisatie -waar ook fraudeurs gebruik van zullen maken- blootgelegd.
  • Je erkent dat de organisatie (en fraudeurs) in een digitale verzekeringswereld leven, waardoor een daarop afgestemde fraudeaanpak nodig is.

Gebruik dit ebook als leidraad voor je project. Het bevat een aanpak over waarom een fraudebestrijdingsoplossing voor alle afdelingen relevant is, wie te betrekken en hoe hen te overtuigen. Dit alles om het anti-fraudeproject tot een succes te maken.

Ebook Alignment cover (EN)

Download