Download e-book

Bij de meeste verzekeraars heeft de schadeafdeling de hoogste prioriteit als het gaat om fraudebestrijding. In dit e-book delen 3 verzekeraars hun ervaringen op dit gebied. 

LARGE - ebook - How insurers increase the number of proven fraud cases at claims.png